"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren
"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand

Café Doodgewoon

Op 19 maart opent het Café Doodgewoon weer haar deuren.

Van 19.30 tot ca. 21 uur bent u welkom in het tuinhuis van het hospice Smelnehaven aan Het Zuid 20 in Drachten. Het begint om 19.30 uur.

 

De rode draad bij de zes cafe-avonden in 2014 is het zorglandschap in verandering. Wat verandert er allemaal? Eigen regie, autonomie, het belang van sociale netwerken, mantelzorg, participatiemaatschappij.  Kreten die we vaak horen, maar wat betekent dit voor patiënten, naasten en hulpverleners?

 

Naast het elkaar informeel ontmoeten en ervaringen uitwisselen is er aandacht voor het thema: Een ander zorgstelsel

Eigen regie, dat lijkt mooi…… maar welke vanzelfsprekendheden vallen weg in een ander zorgstelsel. Het andere zorgstelsel vraagt om voorzorg door iedereen. Moeten burgers een zorgverklaring op gaan stellen waarin zij aangeven hoe zij de zorg op hun oude dag willen regelen en hoe zij deze gaan bekostigen.

Ruurd vd Water ( palliatief verpleegkundige en geestelijk verzorger in het Martiniziekenhuis zal deze avond met ons invullen

 

Het café Doodgewoon wordt georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Friesland

 

De toegang is gratis

 

Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Friesland is een samenwerkingsverband van Zorgbelang Friesland, Ziekenhuis Nij Smellinghe, Zorggroep Liante, Stichting Mens en Zorg, Thuiszorg Allerzorg, Buurtzorg Nederland, Zuid Oost Zorg, Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid Oost Friesland en het hospice Smelnehaven, De Friese Wouden.

   

 www.netwerkpalliatievezorg.nl/zuidoostfriesland