"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand
"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren

Bezoek Koning Stellinghaven groot succes

Vandaag, dinsdag 8 oktober 2013, heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander een bezoek gebracht  aan Stellinghaven Oosterwolde. Hij kwam om kwart voor twaalf aan op de Schapekamp. Er waren veel belangstellenden aanwezig om hem te verwelkomen. De heer H. Oosterman, burgemeester schudde als eerste zijn hand en heette de Koning namens gemeente Ooststellingwerf van harte welkom. Mevrouw Elly Hiemstra, bewoner Stellinghaven en twee leerlingen van de Openbare Basisschool Tussen de Singels deden de ontvangst namens Stellinghaven en de school.  

 

Uitleg ‘Gluren bij de buren’
Het gezelschap waaronder Feikje van der Lei, activiteitenbegeleidster, Jan Dijkstra, locatiemanager, Ronald van der Giezen, directeur Oranje Fonds hebben zich samen met de Koning teruggetrokken om de Koning te informeren over de doelstelling en de vele activiteiten van het project ‘Gluren bij de buren’, waarmee de locatie en de school het Grote Appeltje van Oranje heeft gewonnen.

 

Meerwaarden jong en oud
De Koning had veel belangstelling voor het project.  Op de vraag van de koning  naar de meerwaarde van de samenwerking hoefde Jan Dijkstra niet lang na te denken. “De cliënten genieten gewoon als de kinderen binnenkomen. We zien het vooral aan de lach.”

 

Echte Friese pannenkoeken
Daarna ging Koning Willem-Alexander naar het Grand Café waar kinderen aan het pannenkoeken bakken waren. De Koning heeft ook van een pannenkoek met stroop genoten. Er ontstond een  humoristische dialoog tussen de Koning en mevrouw  Hiltsje Snijder, bewoner Stellinghaven. Wijzend naar de haag van persmensen vroeg hij: “Heeft u het wel vaker dat zo veel mensen meekijken als u eet?” Mevrouw Snijder  merkte vervolgens op dat het echte Friese pannenkoeken zijn. ”Wat is het verschil met de Hollandse?”, luidde de reactie van de Koning. “Niet veel hoor”, reageerde mevrouw Snijder. Voor de eerste keer in haar leven liet zij haar pannenkoek met poedersuiker bestrooien door een Koning.

 

Samen lezen en zingen
Vervolgens ging de Koning naar een woning waar kinderen en bewoners samen aan het lezen waren. Deze activiteit stond in het teken van de Kinderboekenweek. Bewoners en kinderen praatten samen na met de Koning over het verhaaltje. Tot slot werd er nog een liedje gezongen.

 

Bloemschikken
Daarna nam de Koning een kijkje in de kas waar enkele leerlingen en bewoners bezig waren met bloemschikken. Als laatste ging de Koning naar de school. Onder een feestelijke erehaag door liep Koning Willem-Alexander de school in en ging daar een leesactiviteit bijwonen. Mevrouw Elly Hiemstra, bewoner Stellinghaven bij de kinderen bekend als leesElly, was samen met de kinderen aan het lezen.

 

Trots op koninklijk bezoek
Het koninklijk bezoek liep daarna naar de auto. Hij schudde de handen van enkele aanwezigen en bedankte burgemeester Harry Oosterman voor het ontvangst. Bewoners hebben enorm genoten van dit bezoek en met veel trots kijken ze terug op deze gedenkwaardige dag.