"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren
"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand

Bericht aan medewerkers

Anke Huizenga, voorzitter Raad van Bestuur heeft een bericht uitgedaan naar alle medewerkers van ZuidOostZorg over de inspectierapporten van de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ). Het bericht luidt:

 

Beste collega’s,

 

Het zal jullie niet zijn ontgaan: de verpleeghuiszorg ligt weer eens onder vuur. Na de publicatie van het rapport van de IGZ van afgelopen maandag, met daarbij de lijst van 150 verpleeghuizen die door de IGZ zijn bezocht, lijkt het nergens anders meer over te gaan. De zorg zou niet goed zijn, de cliënten zouden risico’s lopen, het personeel zou onvoldoende gekwalificeerd zijn.

 

Ik weiger daarin mee te gaan. In tegenstelling tot het beeld dat nu wordt geschetst, dat het slecht gesteld zou zijn met de Nederlandse verpleeghuiszorg, doen we het hier volgens mij juist hartstikke goed. Maar toch staan wij met ZuidOostZorg ook op die lijst. Weliswaar niet bij de categorieën waar de IGZ zich zorgen maakt over de kwaliteit van de (basis)zorg, maar we worden wel meegenomen in het hele verhaal. Ik herken onze organisatie daar niet in en ben daarover dan ook het gesprek aangegaan met de IGZ. Wij bieden hier met zijn allen goede zorg, we zijn gekwalificeerd om dat te doen en de veiligheid van onze cliënten staat niet ter discussie. Daar ben ik voor de volle honderd procent van overtuigd en daar sta ik voor.

 

Ondanks alle protocollen en richtlijnen waar we ons aan moeten houden, is en blijft zorg gewoon mensenwerk. Mensen die voor mensen zorgen. En ja, mensen maken fouten. Dat is nu eenmaal onze aard, wij zijn geen machines. En we mogen ook fouten maken. Dat hebben we afgesproken binnen ZuidOostZorg, want daar leren we van. Zolang we onze fouten maar erkennen en bespreekbaar maken, dan worden we er samen alleen maar beter van. En als er iets ernstig fout gaat, dan melden we dat netjes bij de IGZ en onderzoeken we hoe dat heeft kunnen gebeuren. Als het nodig is ondernemen we daarop actie.

 

Want natuurlijk is het belangrijk dat wij ons aan normen houden en de kwaliteit van onze zorg kunnen verantwoorden. Het moet echter niet zo zijn dat een afvinklijst leidend wordt voor wat we doen, want soms lijkt het alsof het voldoen aan normen en protocollen ons doel zou moeten zijn. Dat mag nooit zo zijn. Bij ons komen de cliënt en de zorg voor de cliënt altijd op de eerste plaats. Er is niemand binnen ZuidOostZorg die zich er niet van bewust is dat we dat op een gastvrije en persoonlijke manier doen. We doen goede en mooie dingen voor mooie mensen. Laat niemand je vertellen dat dat niet zo is.

 

Anke Huizenga

Voorzitter Raad van Bestuur ZuidOostZorg