"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren
"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand

Artikel Drachtster Courant - Bertilla kerk

In de Drachtster Courant heeft een artikel gestaan over de kerkdiensten van Bertilla. Door Fokke Wester: 

 

DRACHTEN – Bertilla is niet meer de rooms-katholieke instelling van weleer. Toch is er nog altijd ruimte voor God, zegt manager Francisca van der Pol. ,,Een viering is wat een deel van onze klanten wil, dus bieden wij het.”

 

Vorige week is in Bertilla de eerste viering op de woensdagavond gehouden. Daarmee kwam een einde aan een jarenlange traditie van kerkdiensten op de zondagochtend. Sommige familieleden van bewoners zijn er niet blij mee. Onder de titel ‘Hoe God verdwijnt uit Bertilla’ schreef Siebe Postma uit Wyns een boze brief. Volgens hem hoort de kerkdienst nu eenmaal op de zondag en zal de verschuiving tot het afhaken van vrijwilligers leiden. Een aantal vrijwilligers heeft inderdaad afgehaakt uit protest, erkent locatiemanager Francisca van der Pol. Daarvoor in de plaats zijn nieuwe gekomen, die juist beter op de woensdagavond kunnen. Het aantal bezoekers en begeleiders is daarmee nagenoeg gelijk gebleven. Van de driehonderd bewoners en cliënten gaan er gemiddeld nog zo’n dertig naar de vieringen.

 

,,Ik zie de emotie in hun bezwaren en ik begrijp die, maar we zijn de afgelopen anderhalf jaar heel zorgvuldig omgegaan met de verschillende wensen. Geestelijk verzorger Greetje Koopmans heeft heel veel gesprekken gevoerd met allerlei belanghebbenden en uiteindelijk bleek bijna iedereen heel positief. Ik denk ook dat er iets beters is voortgekomen uit al dat overleg. Er is juist veel meer aanbod dan voorheen en er is meer lijn in aangebracht. Maar iedere verandering roept nu eenmaal emotie op.”

 

Uitgenodigd

Anderhalf jaar geleden benaderde de Raad van Kerken in Drachten het verpleegtehuis, dat toen midden in de verbouwing/nieuwbouw zat. Het was duidelijk dat de oude Kapel zou verdwijnen en dat leidde tot geruchten, vragen en twijfels bij veel mensen, zegt Andries Bakker, Doopsgezind predikant in Drachten. ,,En tot onze grote verbazing werden we uitgenodigd om mee te praten over de invulling van het geloofsaspect in het tehuis.” Voor Van der Pol kwam de brief van de Raad van Kerken op precies het goede moment, legt ze uit. ,,Wij waren daar heel erg mee bezig. Hoe geef je in zo’n kleine gemeenschap invulling aan het geloof. We hadden onze wekelijkse kerkdienst, verschillende bijbelkringen en een zanggroep, maar de vraag van bewoners en cliënten veranderde en de organisatie van activiteiten was nogal versnipperd.”

 

Steeds moeilijker

Sindsdien zijn vele overleguren besteed aan het geestelijk leven in Bertilla. Dat heeft geleid tot een aantal veranderingen. Het verschuiven van de wekelijkse kerkdienst van de zondagochtend naar de vroege woensdagavond is daar een klein onderdeel van en het biedt wel een aantal voordelen, zegt Greetje Koopmans. ,,Sommige bewoners willen graag zondags naar hun eigen kerk, dat kan nu. Bovendien kwamen altijd veel partners mee naar de vieringen in Bertilla en die raakten na verloop van tijd soms het contact met hun eigen gemeente kwijt. Die kunnen nu op zondag gewoon naar hun eigen kerk of parochie en woensdags naar onze viering. Verder kunnen we nu een beroep doen op een grotere groep voorgangers. Zij werken natuurlijk altijd al op zondag, dus het werd steeds moeilijker om het rooster te vullen.”

 

Ook dominee Bakker noemt het een hele verbetering. ,,In de tien jaar dat ik nu in Drachten werk, heb ik pas één keer een dienst kunnen doen in Bertilla. De komende tijd ga ik hier vaker voor en dat vind ik fantastisch.” Bakker heeft verder in het tehuis een maandelijks koffie-uurtje op de vrijdagochtend. ,,Het begon ooit voor mijn eigen gemeenteleden, maar gaandeweg ebt dat onderscheid weg en komen ook mensen van andere kerken er bij zitten. Het gaat vooral om de ontmoeting.” Ook de plaatselijke pastoor houdt maandelijks een eucharistieviering in Bertilla.

 

Eigen liturgie

Samen met de vertegenwoordigers van de Raad van Kerken hebben de geestelijk verzorgers een eigen liturgie gemaakt voor Bertilla. ,,Met allerlei elementen uit het gewone kerkelijk leven”, legt Greetje Koopmans uit. ,,Het is heel laagdrempelig, met gesproken woord en gezang. Het moet ook niet te lang duren, hoogstens drie kwartier. Zelfs een Heilig Avondmaal is hier mogelijk. Binnenkort word ik door de Protestantse Kerk Drachten bevestigd, zodat ik ook die diensten kan leiden. Daarnaast willen we met enige regelmaat tussendoor belevingsgerichte vieringen houden, speciaal voor mensen met dementie.”

 

Voor de diensten wordt gebruik gemaakt van de grote centrale ruimte, die met gordijnen in liturgische kleuren van de buitenwereld kan worden afgescheiden. ,,Ook de deuren naar de ruimte gaan dicht, zodat het niet rumoerig wordt,” legt Van der Pol uit. De inrichting van de ruimte, die hoog en helder is, is nog niet af. Op een groot scherm kunnen straks beelden en teksten worden geprojecteerd, en ook komt er nog speciale geluidsapparatuur, zodat sprekers beter te verstaan zijn. ,,Daarvoor is een akoestisch onderzoek uitgevoerd, onder andere om te zien hoe het geluid tegen de hoge wanden wordt weerkaatst.”

 

Stiltekamer

In de andere vleugel van het grote gebouw aan de Burgemeester Wuiteweg is een stiltekamer ingericht. Van der Pol; ,,Hier kunnen mensen op elk moment van de dag terecht om zich even terug te trekken uit de drukte van alledag. Er staan een paar makkelijke stoelen en er is een wastafel, omdat het voor sommige religies belangrijk is om handen en voeten te wassen. Je kunt er naar muziek luisteren, mijmeren, bidden of mediteren, wat je maar wilt.”

In de stiltekamer is een wandmozaïek uit de oude kapel tegen de muur aangebracht. Ook andere voorwerpen uit het oude gebouw zullen in de nieuwbouw worden herplaatst. ,,We hebben onder andere overleg gehad met Smelne’s Erfskip, over wat historisch van belang kan zijn en wat mee moet. Zo hebben we de grote glas-in-lood-ramen bewaard, maar het opknappen en plaatsen daarvan gaat nogal in de papieren lopen. Misschien kunnen deze ramen een plekje vinden bij de ingang, in de centrale hal.”