"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand
Ontmoetingscafé Stellinghaven Ontmoetingscafé Stellinghaven Heeft u behoefte aan gezelligheid? Een goed gesprek? Er even uit zijn? Kom dan naar het Ontmoetingscafé Lees meer
"Ik vind het heel prettig dat de mensen van ZorgThuis me goed kennen. Maar ze hoeven natuurlijk niet álles van me te weten..." "Ik vind het heel prettig dat de mensen van ZorgThuis me goed kennen. Maar ze hoeven natuurlijk niet álles van me te weten..." Lees meer over de persoonlijke aanpak van ZorgThuis ZorgThuis

Anke Huizenga in gesprek met IGZ

Op 15 juni j.l. heeft Anke Huizenga een goed en constructief gesprek gehad met mevr. Jonkers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Eerder al berichtten wij dat we graag in gesprek zouden gaan met de IGZ en andere organisaties om het gezamenlijk over kwaliteit van zorg en de toetsing daarvan te hebben. De aanleiding hiervoor was het rapport dat de IGZ eerder publiceerde over de zorg in Stellinghaven Oosterwolde na haar bezoek aan Stellinghaven Oosterwolde in augustus 2015. Met de inhoud van het rapport waren we het niet eens. Wij, de zorgmedewerkers en direct leidinggevenden, herkenden ons er voor een gedeelte in. Maar voor een even groot ander gedeelte niet.

 

Van de 18 punten die in het rapport zijn genoemd zijn er 9 al in september 2015 opgepakt en inmiddels afgerond. Het gesprek tussen Anke en mevr. Jonkers ging dan ook over de andere 9 punten. Van deze punten zijn er een aantal die betrekking hebben op onderwerpen die Stellinghaven Oosterwolde overstijgen en breder aandacht verdienen. Hierin zal gezamenlijk worden opgetrokken en ZuidOostZorg heeft daarvoor inmiddels een aantal voorstellen gedaan, die via deze link te lezen zijn. Op de overige punten bestaat een verschil in interpretatie, ZuidOostZorg en de IGZ zijn hierover nog in gesprek.

 

Tot slot heeft de IGZ aangegeven dat zij zich geen zorgen maakt over de kwaliteit van de (basis)zorg in Stellinghaven Oosterwolde. Daar zijn we blij mee. Over de verdere voortgang van de gesprekken tussen ZuidOostZorg en de IGZ zullen we op deze plek blijven communiceren.