"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand
"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren

Aftrap project “Welzijn op Recept”

Op 1 juli 2015 is het project “Welzijn op Recept” van start gegaan. Een unieke samenwerking tussen Buurtzorg, De Friese Wouden, Sûnenz, ZuidOostZorg en de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.).

Dit project maakt het mogelijk dat er voor inwoners van 65 jaar of ouder met (dreigende) psychosociale klachten een recept voor ‘welzijn’ uitgeschreven kan worden.  

Het recept kan worden uitgeschreven door de huisarts of vanuit ZuidOostzorg door een (wijk)verpleegkundige van ZorgThuis of it Dok of een cliëntadviseur. Deze pilot is van start gegaan voor de inwoners van de wijken de Bouwen en de Drait in Drachten.

 

Om de nieuwe dienstverlening in te luiden hebben de partijen op 30 juni gezamenlijk de aftrap gegeven in Sûnenz. Na een inleiding en een inspiratieverhaal werden de recepten officieel aan de medewerkers overhandigd.

De ontvangers van een recept kunnen op deze manier in contact komen met een welzijnswerker die hen coacht op weg naar ondersteuning, activiteiten en sociale contacten. Omdat de burger zelf bedenkt wat hij wil en wat past in zijn leven, wordt het ingebed in het dagelijks leven en heeft het een duurzaam effect op de kwaliteit van leven.

 

De methode “Welzijn op Recept” wordt al op diverse plekken in het land ingezet. In de provincie Friesland zijn de samenwerkingspartners echter de eersten.

Diverse omstandigheden kunnen aanleiding zijn voor het uitschrijven van een recept, zoals psychosociale klachten, eenzaamheid, slaapproblemen, niet prettig voelen in de wijk, vastlopen in het leven, chronische lichamelijke klachten, een onveilig gevoel en lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten.

 

Zodra het recept is uitgeschreven en overhandigd, is de ontvanger zelf aan zet. Hij kiest of hij met een welzijnswerker in gesprek wil en op deze manier het recept wil verzilveren. Samen met de werker verkent hij welke omstandigheden aanleiding zijn voor het ontvangen van het recept. Hij formuleert wat hij wil bereiken (doel, het concrete resultaat, welke activiteit daarvoor nodig is/bij past) en bedenkt samen met de welzijnswerker hoe dit gerealiseerd kan worden. De inzet van de werker stopt wanneer het doel van de persoon is behaald. Uiteraard is het recept geen verplichting, de ontvanger bepaalt zelf of hij er gebruik van maakt.

 

Vanuit ZuidOostZorg zijn vier kennisdragers getraind in de methode van Welzijn op Recept. Vervolgens dragen zij de werkwijze uit onder hun collega’s. Voor vragen over het project kunt u terecht bij Esmeralda van Breugel (0613745853), wijkverpleegkundige en Annemarie Ruesen (06 53 14 05 67), accountmanager Sûnenz.