Meer groen in de zorg

Sûnenz en locatie Neibertilla van ZuidOostZorg zijn koplopers binnen het programma ‘Grijs, Groen & Gelukkig’. Dit is een programma van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN), ondersteund door de Nationale Postcode Loterij.

 

Samen willen we zorgen voor meer groen in de zorg. Door de omgeving van Sûnenz en Neibertilla in te richten als groene ontmoetingsplek, een tuin voor ons allemaal en door een passend aanbod van groene activiteiten te ontwikkelen voor cliënten en medewerkers, familie en medewerkers te helpen en te trainen om deze activiteiten te begeleiden.

 

Het project voor meer groen in de zorg loopt twee jaar, tot eind 2018. Er zijn twee werkgroepen actief:

 

Werkgroep Tuin voor ons allemaal

Ouderen staan bij Sûnenz en ZuidOostZorg aan het roer of ze nu vitaal of kwetsbaar zijn. ‘Samen’ en ‘netwerken’ zijn daarbij belangrijke thema’s. De tuin is hierbij een verbindende factor met de omgeving. Hoe halen we binnen naar buiten en andersom. De werkgroep tuin werkt hier de plannen voor uit. Met de beschikbare middelen richt de werkgroep zich op de omgeving van de Blommenhoeke. De eerste plantenbakken op hoogte zijn geplaatst. De volgende stap is het terugplaatsen van de volière.

 

Werkgroep Groene dagbesteding

Het verfraaien van de tuin is de basis, maar wij willen ook heel graag dat de tuin meer gebruikt wordt. Door een passend aanbod van groene activiteiten willen wij ouderen en bezoekers laten genieten van natuurbeleving en de buitenlucht. Ontmoeten en verbinden, bewegen, kunst en het genieten van de tuin en elkaar staan hierbij centraal. De werkgroep Groene dagbesteding voert eerst behoeftepeiling. Wij brengen in kaart welke wensen en ideeën er zijn bij cliënten, vrijwilligers, mantelzorgers en medewerkers. Met alle respons gaan wij aan de met het opstellen van een kalender met groene activiteiten, het verzorgen van scholing en training en het betrekken van de omgeving en buurtbewoners.

“Uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek blijkt dat natuur een positief effect heeft op het welzijn en de gezondheid van ouderen. Verblijven in een groene omgeving verlaagt de bloeddruk, versnelt het herstelproces en zorgt voor een beter woon- en werkklimaat in zorgcentra”.

Het aanspreekpunt voor Grijs, Groen & Gelukkig is: Mieke Hollander, projectleider Leefplezier. Voor meer informatie over het programma Grijs, Groen en Gelukkig kijkt u hier: https://www.ivn.nl/grijs-groen-gelukkig

 

Hieronder een paar mooie inspiratiebeelden van IVN over Grijs, Groen & Gelukkig. 

 

 

 

 

30052017