GGZ Friesland, zorg en behandeling aan specialistische doelgroepen

ZuidOostZorg en GGZ Friesland zetten zich gezamenlijk in voor goede zorg en behandeling aan specialistische doelgroepen. We hebben ons de afgelopen jaren gespecialiseerd in dementie, gerontopsychiatrie, Geriatrische Revalidatiezorg, COPD en NAH (niet-aangeboren hersenletsel).

 

In Neibertilla en verzorgingshuis De Wiken in Drachten biedt ZuidOostZorg zorg en behandeling aan cliënten met gerontopsychiatrische problematiek. Daarnaast is er in ons Expertisecentrum een afdeling Observatie & Diagnostiek ontwikkeld.

 

Geïntegreerd aanbod

GGZ Friesland biedt klinische bedden binnen het Expertisecentrum van ZuidOostZorg in Drachten,. Door dit geïntegreerde aanbod versterken we de keten. Het doel binnen deze setting blijft de cliënten (op termijn) uit te laten stromen naar huis.

 

We werken samen met GGZ Friesland voortdurend aan het optimaliseren van de keten. Het uitgangspunt hierbij is dat opname, en uiteindelijk langdurig wonen, in een instelling wordt voorkomen of ingekort.