"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand
"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren

Gerontopsychiatrie (GP) voor oudere cliënten

Gerontopsychiatrie is voor ouderen die te maken hebben met psychiatrische problemen en door het ouder worden in toenemende mate last krijgen van lichamelijke en (psycho)sociale problemen. ZuidOostZorg biedt u een rustige en beschermende woonomgeving en voor u passende zorg en behandeling. Gerontopsychiatrie wordt aangeboden in de in het expertisecentrum Neibertilla.

 

De zorg en behandeling van gerontopsychiatrie is zoveel mogelijk gericht op uw vraag en past binnen de sociale omgeving van de locatie en de groep. Er is een duidelijke dagstructuur die zoveel mogelijk past bij uw eigenheid en mogelijkheden.

 

U wordt ondersteund in uw mentaal welbevinden, woon- en leefomstandigheden, participatie en lichamelijk welbevinden. U houdt zoveel mogelijk zelf de regie over uw leven. Als het nodig is wordt u hierin ondersteund.

 

De zorgmedewerkers werken met een aantal andere disciplines samen. Afhankelijk van uw zorgbehoefte, bestaat dit team uit bijvoorbeeld: een Verpleegkundig Specialist / Specialist ouderengeneeskunde, GZ-psycholoog, maatschappelijk werker, activiteitenbegeleidster, ergotherapeut, fysiotherapeut, diëtiste, en/of een logopedist. De ouderenpsychiater van GGZ Friesland maakt onderdeel uit van het behandelteam van ZuidOostZorg.

 

Voorwaarden en financiering

Voor gerontopsychiatrie heeft u in Neibertilla een indicatie GGZ-B (met behandeling) nodig en en in De Wiken een indicatie GGZ-C (zonder behandeling). Uw verblijf wordt vergoed door de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Daarnaast is er sprake van een eigen bijdrage, welke is gerelateerd aan uw inkomen.

 

Bij vragen over de afdeling GerontoPsychiatrie kunt u op werkdagen gratis contact opnemen met het Informatie- en Adviescentrum via telefoonnummer 0800 – 5717171.