Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum Dokkum

In de Waadwente in Dokkum is het Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum gehuisvest. Hier kunnen we huisartsen ondersteuning bieden met geriatrische expertise.

Als gevolg van de demografische ontwikkelingen verandert de populatie van de huisartsenpraktijk. Hierdoor krijgen huisartsen steeds meer te maken met oudere patiënten. ZuidOostZorg wil de huisarts ondersteunen in de zorg voor deze ouderen én diens omgeving door het bieden van geriatrische expertise. Hiervoor heeft ZuidOostZorg een modulair aanbod waarbij de huisarts kan afnemen wat past bij zijn of haar praktijk. Ondersteuning vanuit het Advies- en Behandelcentrum is één van deze modules.

Consult Specialist Ouderengeneeskunde
In het Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum bieden wij ondersteuning bij het in kaart brengen van de kwetsbaarheid van cliënten. Als huisarts kunt u cliënten insturen naar de ouderenpoli voor een consult bij de Specialist Ouderengeneeskunde (SO). De geriatrie verpleegkundige en de SO brengen de situatie van de cliënt en diens partner/mantelzorger ‘in kaart’ en voorzien op basis hiervan de huisarts van advies. Verwijsindicaties zijn divers. Zowel cliënten met cognitieve problemen als somatische problemen worden gezien in het centrum. Bij het Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum wordt beoordeeld of er verdere diagnostiek of een consult van paramedici en/of medisch specialist nodig is. U kunt de patiënt ook rechtstreeks naar de geriatrie fysiotherapeut, ergotherapeut of de psycholoog binnen het geriatrisch Advies- en Behandelcentrum verwijzen.

Stepped Care
Binnen het centrum werken we via het stepped care model. Waarbij zowel de geriater van het MCL, een ouderenpsychiater van de GGZ als de Specialist Ouderengeneeskunde en de Geriatrieverpleegkundige het multidisciplinair overleg bijwonen. In dit overleg worden alle cliënten van de ouderenpoli besproken.

Geriatrische medicatiecheck

Een andere module die geboden wordt is de geriatrische medicatiecheck. Bij de medicatiecheck kijkt een specialist ouderengeneeskunde naar het medicijngebruik. De meerwaarde van een specialist ouderengeneeskunde bij de geriatrische medicatiecheck is dat deze kijkt naar de functionaliteit en welbevinden van de patiënt. Een goede monitoring op het medicatiegebruik van ouderen is van groot belang.  

 

Lees hier een interview met arts en casemanager kwetsbare ouderen Mevr. Boersma uit Dokkum over haar ervaringen met de ouderenpoli.

 

Verwijzing

Verwijzen naar het Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum (ouderenpoli) kan via ZorgDomein.

Let op: Vanaf heden vindt u het Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum in ZorgDomein onder de diensten van ZuidOostZorg i.p.v. onder Sionsberg. Bekijk hier het stappenplan voor de verwijzing.

 

Contactgegevens:

Neem voor meer informatie over het Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum contact op via: 06-30643746 of met het Informatie- en Adviescentrum via 0800-5717171.

 

Hier kunt u de patiëntenfolder van het 'Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum Dokkum' downloaden. Wilt u meer patiëntenfolders voor in uw prakijk ontvangen? Neem dan contact op met Annemarie Ruesen, accountmanager ZuidOostZorg/ Sûnenz telefoonnummer 06 - 53 14 05 67 of email: a.ruesen@zuidoostzorg.nl.