Welkom bij ZuidOostZorg, fijn dat je bij ons komt werken! Welkom bij ZuidOostZorg, fijn dat je bij ons komt werken! We wensen je veel succes en plezier in je nieuwe baan.

Gedragscode

De gedragscode is opgebouwd met de vier kernwaarden. Klik op de kernwaarden om de bijbehorende gedragscode te lezen.

1. Gastvrij
Ik ben gastvrij en zorg ervoor dat de cliënt en mijn collega zich welkom voelen. 

2. Deskundig
Ik ben deskundig en geef de cliënt het gevoel in goede handen te zijn.

3. Persoonlijk
Ik benader cliënt en collega op respectvolle en persoonlijke wijze zodat zij oprecht het gevoel hebben ‘er toe te doen’.


4. Veilig
Ik zorg voor een veilig (werk) klimaat waardoor de cliënt en mijn collega zich vertrouwd voelen.Waarom een gedragscode?

  • Het geeft vorm en inhoud aan de vier kernwaarden van ZuidOostZorg. Door te voldoen aan deze kernwaarden voelt onze cliënt zich gewaardeerd, prettig en veilig.
  • Het geeft duidelijkheid aan medewerkers en cliënten over gewenst en ongewenst gedrag binnen ZuidOostZorg
  • Het is een duidelijk signaal dat je ongewenst gedrag serieus neemt en hier maatregelen tegen wilt treffen
  • De gedragscode geeft handvatten om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag en ondersteunt de professionele houding van medewerkers

 

Hoe zit het met de handhaving?

  • De leidinggevende en medewerker spreken elkaar aan op het volgen van de gedragscode
  • De gedragscode is onderwerp van gesprek in o.a. de jaargesprekken en werkoverleggen
  • Medewerkers spreken elkaar persoonlijk aan op het volgen van de gedragscode. Als het in het belang is van een cliënt meld je de overtreding van de gedragscode zo snel mogelijk bij je leidinggevende. Bij twijfel kun je gebruik maken van de vertrouwenspersoon of de ethische commissie
  • Indien een medewerker in strijd handelt met de gedragscode, kan dit disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben en zelfs leiden tot het beëindigen van het dienstverband.