"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren

Fysiotherapie voor ouderen

Bewegen is belangrijk voor iedereen. Maar als u ouder wordt kan uw conditie achteruit gaan. Komt u moeilijk overeind? Heeft u wel eens last van uw evenwicht? Iedere dag bent u afhankelijk van het functioneren van uw lichaam. Maar door ouderdom of ziekte is het niet meer vanzelfsprekend dat uw lichaam goed functioneert. Om toch goed te kunnen lopen, traplopen, fietsen, wassen en aankleden helpt de fysiotherapeut u graag. Fysiotherapie kan u ondersteunen bij het behouden en ontwikkelen van goede bewegingen. Maar ook als het bewegen minder goed gaat, kan fysiotherapie helpen.

 

Fysiotherapie om goed te bewegen
De fysiotherapeuten helpen u zodat u weer kunt bewegen zoals u dat wilt en u kunt redden in het dagelijks leven. Door fysiotherapie gaat u bewust om met bewegen, krijgt u (weer) vertrouwen en blijft u zo lang mogelijk zelfredzaam.


Fysiotherapie voor ouderen (geriatrie fysiotherapie)
Een aantal van onze fysiotherapeuten heeft zich gespecialiseerd in fysiotherapie voor ouderen. Dit heet geriatrie fysiotherapie. We kennen de ziekten en aandoeningen die bij ouderen voorkomen. Vaak zijn er meerdere gezondheidsproblemen. Bijvoorbeeld problemen door een beroerte, de ziekte van Parkinson, dementie of een heupfractuur door een ongeval.
We helpen u met fysiotherapie bij het verbeteren van uw lichamelijk functioneren en om binnen uw mogelijkheden goed te bewegen. Ook proberen we achteruitgang van uw functioneren te voorkomen.

De werkwijze bij fysiotherapie

 Tijdens de eerste afspraak bespreken we uw gezondheid, het dagelijks functioneren en uw klachten. Daarna wordt er samen met u een fysiotherapie behandelplan opgesteld. Dit behandelplan is afgestemd op uw wensen en fysieke mogelijkheden. Uw behandeling kan bestaan uit looptraining, evenwichtsoefeningen, valpreventie of oefenen met opstaan. We geven ook advies en voorlichting aan u en uw mantelzorger. Die kan u helpen bij het bewegen.

 

Naar de (geriatrie) fysiotherapeut
U kunt rechtstreeks naar de (geriatrie) fysiotherapeut, zonder verwijzing van een arts. Bij uw zorgverzekering kunt u nagaan of u fysiotherapie behandelingen vergoed krijgt. Het is belangrijk om te controleren hoeveel behandelingen u vergoed krijgt, van uw basisverzekering én uw aanvullende verzekering. Bent u niet in staat om naar de (geriatrie) fysiotherapeut te komen? Dan komen wij naar u toe! Zo bieden we u dat beetje extra zorg.

 

Kwaliteit van de fysiotherapeuten

De fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten. De geriatrie fysiotherapeuten staan in het kwaliteitsregister van de geriatrie. Hierdoor kunt u van ons deskundigheid verwachten. We werken ook samen met andere behandelaars. Samen met diëtisten of psychologen kunnen we u ondersteunen als u bijvoorbeeld een bepaald streefgewicht wilt behalen. Samen zorgen we voor een optimale kwaliteit van uw leven met voldoende beweging.