"Ik vind het heel prettig dat de mensen van ZorgThuis me goed kennen. Maar ze hoeven natuurlijk niet álles van me te weten..." "Ik vind het heel prettig dat de mensen van ZorgThuis me goed kennen. Maar ze hoeven natuurlijk niet álles van me te weten..." Lees meer over de persoonlijke aanpak van ZorgThuis ZorgThuis
"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand
Vakantiewerkers gezocht Vakantiewerkers gezocht Ben jij die enthousiaste en gemotiveerde jongere die wel bij ZuidOostZorg vakantiewerk wil doen? Lees meer

Dagbehandeling

U kunt van onze dagbehandeling gebruik maken wanneer u wel in staat bent thuis te wonen, maar speciale zorg en behandeling nodig heeft. De dagbehandeling van ZuidOostZorg levert zorg op maat door samen met u te bepalen wat uw beperkingen zijn en hoe deze tot het verleden kunnen gaan behoren. Soms is twee dagen per week al voldoende. Bij ZuidOostZorg zijn er drie vormen van dagbehandeling:

 

Dagbehandeling somatiek

Door het bieden van de mogelijkheid tot dagbehandeling, streven wij ernaar dat u zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunt blijven wonen. Een belangrijk uitgangspunt is ook het stimuleren van de zelfredzaamheid. De behandeling op de somatische dagbehandeling is gericht op het opheffen van lichamelijke beperkingen of op het verminderen dan wel stabiliseren van die beperkingen. Dit gebeurt door middel van gerichte therapieën, zoals fysiotherapie, ergotherapie of logopedie. Naast therapie worden er ook andere activiteiten aangeboden.

 

Dagbehandeling voor ouderen met geheugenproblematiek

U woont nog thuis, maar u kunt niet zonder hulp van anderen. Bij ZuidOostZorg kunt u dan m eedoen aan dagactiviteiten. Professionele mensen staan klaar met zorg, behandeling en begeleiding. Zo kunnen bijvoorbeeld een fysiotherapeut, specialist ouderengeneeskunde en een psycholoog ingeschakeld worden.

 

Dagbehandeling COPD

Hebt u ook COPD en bent u daarvoor opgenomen in een ziekenhuis of revalidatiecentrum? Dan is het belangrijk dat u zich na de opname ook thuis weer goed kunt redden. Is een beetje hulp daarbij welkom? In Neibertilla in Drachten is er dagbehandeling voor mensen met COPD. Dit heeft verschillende voordelen voor u: u krijgt er hulp bij het omgaan met uw ziekte, u kunt er bij specialisten terecht met uw vragen en klachten én u kunt er nieuwe sociale contacten opdoen.

 

Vergoeding dagbehandeling

Dagbehandeling is een AWBZ-verstrekking, waarvoor een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) noodzakelijk is. Dit geldt ook voor het vervoer. Dagbehandeling wordt vergoed door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Wel is er sprake van een aan het inkomen gerelateerde eigen bijdrage.

 

Waar is dagbehandeling 

Dagbehandeling wordt in de volgende aangeboden:

  • Neibertilla in Drachten
  • Stellinghaven in Oosterwolde

 

Aanmelden dagbehandeling

Voor het bezoeken van de dagbehandeling (inclusief vervoer) heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt uzelf aanmelden bij het CIZ, maar dit kan ook via de huisarts of het WMO-loket, het centraal meldpunt van de gemeente. Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor dagbehandeling en of u recht heeft op een vervoersindicatie. Ook kunnen de cliëntadviseurs van ZuidOostZorg u ondersteuning bieden bij de aanvraag voor dagbehandeling, telefoonnummer 0800-5717171 (gratis).