"Ik vind het heel prettig dat de mensen van ZorgThuis me goed kennen. Maar ze hoeven natuurlijk niet álles van me te weten..." "Ik vind het heel prettig dat de mensen van ZorgThuis me goed kennen. Maar ze hoeven natuurlijk niet álles van me te weten..." Lees meer over de persoonlijke aanpak van ZorgThuis ZorgThuis
"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand

Bestuur en toezicht ZuidOostZorg

Bestuur

ZuidOostZorg wordt aangestuurd door een Raad van Bestuur. Dat zijn mw. A.J. Huizenga MSc MHCM (voorzitter) en mevrouw S. Meertens. Het bestuur stuurt het management team aan, dat bestaat uit twee regiodirecteuren, verschillende managers en de managers van de verschillende stafdiensten.

 

Raad van toezicht

Het bestuur staat onder toezicht van een Raad van Toezicht. Deze Raad houdt toezicht op het beleid en het functioneren van de (eenhoofdige Raad van Bestuur) en heeft een aantal statutaire bevoegdheden. Ook kan zij fungeren als klankbord voor de bestuurder. Binnen de Raad van Toezicht wordt gewerkt met een jaarplanning waarin de onderwerpen staan beschreven die de Raad en de Bestuurder het komende jaar willen bespreken. Door middel van kwartaalrapportages wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd over de voortgang van het jaarplan. De belangrijkste zaken daarbij zijn kwaliteit en veiligheid van de zorg en een goed ingerichte bedrijfsvoering.

 

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven personen. Deze personen hebben allemaal een verschillende, voor ZuidOostZorg maatschappelijke relevante, professionele achtergrond. Behalve hun lidmaatschap van de Raad, zijn zij verder op geen enkele manier verbonden met ZuidOostZorg.

 

De leden van de Raad van Toezicht van Stichting ZuidOostZorg zijn:

 

De heer dr. ir. J.H.M. van Eijndhoven, voorzitter

De heer K.H. Koops, vice-voorzitter

Mevrouw drs. A.S Heitmeijer

Mevrouw S. Reinsma

De heer R. Sijberden RA RC

De heer mr. drs. R.H.C.M. Kauling

 

ZuidOostZorg onderschrijft de principes van de zorgbrede Governance Code.