"Ik vind het heel prettig dat de mensen van ZorgThuis me goed kennen. Maar ze hoeven natuurlijk niet álles van me te weten..." "Ik vind het heel prettig dat de mensen van ZorgThuis me goed kennen. Maar ze hoeven natuurlijk niet álles van me te weten..." Lees meer over de persoonlijke aanpak van ZorgThuis ZorgThuis
"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand
Vakantiewerkers gezocht Vakantiewerkers gezocht Ben jij die enthousiaste en gemotiveerde jongere die wel bij ZuidOostZorg vakantiewerk wil doen? Lees meer

Bestuur en toezicht ZuidOostZorg

Bestuur

ZuidOostZorg wordt aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur die bestaat uit mw. A.J. Huizenga en mw. S. Meertens. Vanuit een clustermodel stuurt de RvB de organisatie aan, waarbij er de afgelopen jaren (in een proces dat we bij ZuidOostZorg de ‘kanteling’ noemen) meer en meer verantwoordelijkheden naar de medewerkers zelf zijn gegaan. Op die manier zijn we teruggegaan van vijf managementlagen naar nog slechts twee.

 

Raad van toezicht

Het bestuur staat onder toezicht van een Raad van Toezicht. Deze Raad houdt toezicht op het beleid en het functioneren van de Raad van Bestuur en heeft een aantal statutaire bevoegdheden. Ook kan zij fungeren als klankbord voor de bestuurder. Binnen de Raad van Toezicht wordt gewerkt met een jaarplanning waarin de onderwerpen staan beschreven die de Raad en de Bestuurder het komende jaar willen bespreken. Door middel van kwartaalrapportages wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd over de voortgang van het jaarplan. De belangrijkste zaken daarbij zijn kwaliteit en veiligheid van de zorg en een goed ingerichte bedrijfsvoering.

 

De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen. Deze personen hebben allemaal een verschillende en voor ZuidOostZorg maatschappelijk relevante professionele achtergrond. Behalve hun lidmaatschap van de Raad zijn zij verder op geen enkele manier verbonden met ZuidOostZorg.

 

De leden van de Raad van Toezicht van Stichting ZuidOostZorg zijn:

De heer K.H. Koops, voorzitter

Mevrouw drs. A.S Heitmeijer

Mevrouw S. Reinsma

De heer R. Sijberden RA RC

Mevrouw  ing. R.M. van Erp-Bruinsma

De heer ing. C.H. Kroese

 

Bij ZuidOostZorg werken we volgens de nieuwe zorgbrede Governance Code.