"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren
"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand

Bestuur en toezicht ZuidOostZorg

Bestuur

ZuidOostZorg wordt aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur die bestaat uit Anke Huizenga en Simone Meertens. Vanuit een clustermodel stuurt de Raad van Bestuur de organisatie aan, waarbij er de afgelopen jaren (in een proces dat we bij ZuidOostZorg de ‘kanteling’ noemen) meer en meer verantwoordelijkheden naar de medewerkers zelf zijn gegaan. Op die manier zijn we teruggegaan van vijf managementlagen naar nog slechts twee.

 

Van links naar rechts: Simone Meertens en Anke Huizenga

 

Raad van toezicht

Het bestuur staat onder toezicht van een Raad van Toezicht. Deze Raad houdt toezicht op het beleid en het functioneren van de Raad van Bestuur en heeft een aantal statutaire bevoegdheden. Ook kan zij fungeren als klankbord voor de bestuurder. Binnen de Raad van Toezicht wordt gewerkt met een jaarplanning waarin de onderwerpen staan beschreven die de Raad en de Bestuurder het komende jaar willen bespreken. Door middel van kwartaalrapportages wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd over de voortgang van het jaarplan. De belangrijkste zaken daarbij zijn kwaliteit en veiligheid van de zorg en een goed ingerichte bedrijfsvoering.

 

De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen. Deze personen hebben allemaal een verschillende en voor ZuidOostZorg maatschappelijk relevante professionele achtergrond. Behalve hun lidmaatschap van de Raad zijn zij verder op geen enkele manier verbonden met ZuidOostZorg.

 

Bij ZuidOostZorg werken we volgens de nieuwe zorgbrede Governance Code.

 

De Raad van Toezicht heeft zijn eigen visie op toezicht opgesteld. 

 

Voor de Raad van Bestuur is een regeling opgesteld voor de vergoeding van de onkosten van de Raad. Denk bijvoorbeeld aan reis- en verblijfskosten en representatiekosten. We publiceren deze onkosten ieder kwartaal: kwartaal 1 - 2019

 

De leden van de Raad van Toezicht van Stichting ZuidOostZorg zijn:

 

Klaas Koops, voorzitter Roos van Erp-Bruinsma, vice- voorzitter Ailina Heitmeijer
 

 

 
 Sita Reinsma  Chris Kroese Ronald Sijberden 

 

De Raad van Toezicht van ZuidOostZorg is bereikbaar via rvt@zuidoostzorg.nl.