"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren
"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand

ANBI-status ZuidOostZorg

PDF Document20180528 Jaarverslag ZuidOostZorg 2017_def.pdfGoede doelen moeten voldoen aan bepaalde regelgeving om aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling (ANBI).Stichting ZuidOostZorg heeft een ANBI-status en geniet hierdoor belastingvoordeel. Hetzelfde geldt voor u als donateur aan een ANBI. Zo mag u bijvoorbeeld bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting. 

 

De overheid heeft bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist. Een aantal gegevens zoals contactgegevens, bestuur, doelstellingen, beleid en financiën moeten op de website gepubliceerd worden. 

 

Doelstelling stichting

Een ANBI moet de doelstellingen zoals verwoord in de statuten weergeven op haar website. 

 

Het doel van ZuidOostZorg is:
De Stichting heeft een algemene grondslag met respect voor levensbeschouwelijke identiteiten en als hoofddoelen:

  1. Het bevorderen, zowel direct als indirect, van de maatschappelijke gezondheidszorg in het algemeen, en van de functie verpleeghuiszorg in het bijzonder, ten behoeve van de zorgvragers casu quo zorgafhankelijke ouderen, zowel binnen als buiten zorgcomplexen, in het werkgebied van de stichting
  2. Het beheren, administreren, begeleiden, ondersteunen en voor zover nodig het stichten van verpleegcentra en/of andere beschutte en/of zelfstandige woonzorgvormen in de meest directe nabijheid van de oorspronkelijke woonomgeving van de zorgvrager
  3. Het bevorderen van de revalidatie, reactivering, behandeling, verpleging en verzorging van de zorgvrager, ongeacht zijn woon- of verblijfsituatie
  4. Het bevorderen van een integrale zorgketen ten behoeve van de zorgvrager .

De Stichting hanteert interne toetsingskaders voor de eindeffecten die worden beoogd en voor de manier waarop de doelen worden gerealiseerd.

 

Verdere informatie

Kamer van Koophandelnummer ZuidOostZorg -  01098504

Fiscaalnummer ZuidOostZorg - 8115.89.882

 

Door op de onderstaande informatie te klikken komt u bij onze: