"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand
Ontmoetingscafé Stellinghaven Ontmoetingscafé Stellinghaven Heeft u behoefte aan gezelligheid? Een goed gesprek? Er even uit zijn? Kom dan naar het Ontmoetingscafé Lees meer
"Ik vind het heel prettig dat de mensen van ZorgThuis me goed kennen. Maar ze hoeven natuurlijk niet álles van me te weten..." "Ik vind het heel prettig dat de mensen van ZorgThuis me goed kennen. Maar ze hoeven natuurlijk niet álles van me te weten..." Lees meer over de persoonlijke aanpak van ZorgThuis ZorgThuis

Alliade en ZuidOostZorg willen krachten bundelen

Zorggroep Alliade en ZuidOostZorg willen hun krachten bundelen en bereiden een bestuurlijke fusie voor, waarbij ZuidOostZorg een nieuwe dochter wordt binnen Zorggroep Alliade. Door samen te gaan, verwachten beide zorgorganisaties beter in staat te zijn in te spelen op alle veranderingen binnen de ouderenzorg. De cliënt thuis zo goed en lang mogelijk ondersteunen staat voorop voor beide organisaties. Het bundelen van krachten  maakt het ook mogelijk te blijven investeren in specialismen en in de ontwikkeling van nieuwe zorgconcepten waarbij ouderen met kwalitatief goede zorg en ondersteuning langer thuis kunnen blijven wonen.

 

ZuidOostZorg biedt ouderen ondersteuning, zorg en behandeling in de gemeenten Smallingerland, Opsterland en Ooststellingwerf zowel in verzorgings- en verpleeghuizen als bij mensen thuis. Zorggroep Alliade biedt naast ouderenzorg onder meer gehandicaptenzorg, gespecialiseerde jeugdzorg en thuiszorg. De ouderenzorg wordt geleverd door Meriant in de regio Heerenveen en Wolvega.

 

De voorgenomen fusie zal geen gevolgen hebben voor de cliënten van beide organisaties. ZuidOostZorg blijft als zelfstandige aanbieder bestaan en wordt een dochterstichting van Zorggroep Alliade. Dat betekent dat cliënten dezelfde zorg en ondersteuning houden door de voor hen bekende gezichten. Dat geldt ook voor de cliënten van Meriant.

 

Langer thuis
De ouderenzorg krijgt op korte termijn te maken met belangrijke stelselwijzigingen binnen de AWBZ, de Zorgverzekeringswet en de WMO. De verwachting is dat ouderen veel minder snel naar een instelling zullen verhuizen en veel langer thuis blijven. Dat kan alleen als de ondersteuning en zorg thuis of in de nabijheid goed is geregeld.

 

Vooruitstrevend
ZuidOostZorg heeft met een nieuw en modern anderhalvelijnscentrum daarin al enkele vooruitstrevende stappen gezet. Het centrum, Sûnenz genaamd, is samen met netwerkpartners ontwikkeld. Het richt zich op gezond ouder worden en ondersteunt en faciliteert ouderen en hun huisarts. Een onderdeel ervan is het  huisartsenhospitaal, waarbinnen ouderenzorg en huisartsen nauw samenwerken. Indien nodig  kan een oudere  tijdelijk worden opgenomen . Het centrum levert de  zorg en de huisarts  de behandeling. De huisarts houdt  de  regie over de behandeling. Het voorkomt dat ouderen te snel worden opgenomen in een ziekenhuis of verpleeghuis. Door Sûnenz kan de oudere langer thuis blijven wonen.

 

Expertise
Naast genoemde ontwikkelingen heeft Alliade expertise op het gebied van het beter benutten van 'eigen regie' door bijvoorbeeld gebruik van zorgtechnologie (beeldzorg en beeldhorloge). Cliënten kunnen hierdoor langer thuis wonen. Op het gebied van behandeling komt specifieke expertise beschikbaar door de nieuw op te richten LVB stichting (Licht Verstandelijke Beperking)  (samen met Tjallingahiem). Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in opleiding en (wetenschappelijk) onderzoek.

 

Specialistische functies
Door bundeling van de krachten zijn beide organisaties ervan overtuigd straks specialistische functies te kunnen aanbieden waar dat alleen niet zou lukken. Tegelijk maakt inbedding in een grotere organisatie en daarmee de beschikking over meer middelen, het ook eerder mogelijk kleinschalige woonvormen in dorpen overeind te houden.

 

Woonleefzones
Daarnaast biedt samenwerking met andere onderdelen van Alliade, zoals de gehandicaptenzorg (Talant) ook ruimere mogelijkheden. Er kan over en weer gebruik worden gemaakt van elkaars expertise. Door het bundelen van krachten en het delen van elkaars infrastructuur kan verder gebouwd worden aan communityvorming. Bepaalde kleinschalige woonvormen krijgen het in de toekomst moeilijk, maar door woonleefzones te creëren voor zowel ouderen als gehandicapten met daarbij welzijnsvoorzieningen in het kader van de WMO, is er ineens veel meer mogelijk en kan dienstverlening beschikbaar blijven in meer dorpen/kernen.

 

Intentieverklaring                                                                                           
Wanneer de verschillende adviesorganen positief besluiten en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) groen licht geeft, hopen beide organisaties op 1 januari 2014 te fuseren.